ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ | GDPR

Тази Политика за поверителност обяснява как информацията за вас се събира, използва и разкрива от DirectorySubmits.com. Тази Политика се прилага за уебсайтове на DirectorySubmits.com.

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Ние събираме информация за вас по различни начини, когато използвате нашите услуги. Например, ние събираме информация, която ни предоставяте, когато се регистрирате за нашите бюлетини, участвате в конкурс или анкета, използвате нашата форма за контакт или комуникирате по друг начин с нас.

Такава информация може да включва вашето име, имейл адрес и всяка друга информация, която решите да предоставите. Можем също така да получим информация от други източници и да я комбинираме с информацията, която събираме в нашите Услуги.

Когато осъществявате достъп или използвате нашите Услуги, част от информацията се събира автоматично. Например, когато посещавате нашите Услуги през вашия компютър, ние автоматично регистрираме операционната система на вашия компютър, адреса на Интернет протокол (IP) и приблизителната информация за местоположението, получена от вашия IP адрес, времена за достъп, тип и език на браузъра и уебсайта, който сте посетили преди навигация до нашите Услуги.

Освен това, когато посещавате нашите Услуги чрез вашето мобилно устройство, ние събираме вашия уникален идентификатор на устройството, марка и модел на устройството, IP адрес на устройството, тип и версия на мобилния уеб браузър и мобилен оператор. Също така събираме информация за вашето използване и активност в нашите Услуги.

Бисквитки

Ние автоматично събираме информация, използвайки „бисквитки“. Бисквитките са малки файлове с данни, съхранявани на вашия твърд диск от уебсайт. Освен всичко друго, бисквитките ни помагат да подобрят нашите Услуги и Вашето преживяване на платформата. Използваме бисквитки, за да видим кои области и функции са популярни и да отчитаме посещенията на нашите Услуги. Повечето уеб браузъри са настроени да приемат бисквитки по подразбиране.

Ако предпочитате, обикновено можете да изберете да настроите браузъра си да премахва бисквитки и да отхвърля бисквитки. Ако решите да премахнете бисквитки или да отхвърлите бисквитки, това може да повлияе на определени функции на нашите Услуги.

Уеб маяци

Може да събираме информация с помощта на уеб маяци (известни също като пикселни тагове). Уеб маяците са електронни изображения, които могат да се използват в нашите Услуги или в имейлите ни. Ние използваме уеб маяци, за да доставяме бисквитки, да броим посещения, да разбираме използването и ефективността на кампанията и да разберем дали имейл е отворен и са предприети действия.

Анализ и реклами на трети страни

Можем също така да позволим на трети страни да предоставят аналитични услуги и да предлагат реклами от наше име в Интернет.

Тези субекти могат да използват бисквитки, уеб маяци и други устройства или технологии, за да събират информация за вашето използване на Услугите и други уебсайтове и приложения, включително вашия IP адрес, уеб браузър, прегледани страници, време, прекарано на страници или в приложения, щракнати връзки и информация за преобразуване.

Тази информация може да се използва от DirectorySubmits.com и трети страни за анализ на данни, определяне на популярността на определено съдържание, предоставяне на реклама или друго съдържание, насочено към вашите интереси и по-добро разбиране на използването и посещението на нашите услуги и други проследявани сайтове от тези трети страни.

За повече информация относно интернет-базирани реклами или за да се откажете от това информацията ви за сърфиране в мрежата да се използва за поведенчески рекламни цели, моля, посетете ако сте в Европейското икономическо пространство („ЕИП“), http://www.youronlinechoices.eu .

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Можем да използваме информацията предоставена ни от вас за различни цели, включително за:

 • работа за подобряване на нашите услуги;
 • предоставяне и доставяне на продукти и услуги и да ви изпращаме свързана информация;
 • отговаряме на вашите коментари и въпроси;
 • комуникираме с Вас за нови игри, промоции и награди, предстоящи събития и други новини за продукти и услуги, предлагани от DirectorySubmits.com и нашите избрани партньори;
 • наблюдаваме и анализираме тенденции, използване и дейности във връзка с нашите Услуги;
 • персонализираме и подобряваме Услугите, и предоставяме реклами, съдържание или функции, които съответстват на потребителски профили или интереси; 
 • извършваме всякакви други цели, за които е събрана информацията.

СПОДЕЛЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Може да споделяме информация за вас, както следва:

 • с ваше съгласие или по ваше указание;
 • с трети страни доставчици, консултанти и други доставчици на услуги, които работят от наше име и се нуждаят от достъп до вашата информация, за да извършват работата си за нас;
 • с други компании, с които си партнираме, за да предлагаме конкурси, проучвания или въпросници, когато се включите в този тип споделяне;
 • в отговор на искане за информация, ако смятаме, че разкриването е в съответствие с приложимия закон, наредба или правен процес или както се изисква по друг начин от приложимия закон, правило или наредба;
 • ако смятаме, че действията ви са в противоречие с духа или езика на нашите потребителски споразумения или политики или за защита на правата, собствеността и безопасността на DirectorySubmits.com или други; и
 • във връзка или по време на преговори за всяко сливане, продажба на фирмени активи, финансиране или придобиване на целия или част от нашия бизнес на друга компания.

Ние също така можем да споделяме обобщена или неидентифицирана информация, която не може разумно да се използва, за да ви идентифицира.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СОЦИАЛНОТО СПОДЕЛЯНЕ

Услугите могат да предлагат социални приставки (като например бутона „Харесвам“ на Facebook) или други инструменти или функции, които ви позволяват да споделяте действия, които предприемате в нашите Услуги, с други уебсайтове и обратно.

Използването на такива функции за социално споделяне позволява споделянето на определена информация с вашите приятели или обществеността, в зависимост от настройките, които сте установили с третата страна, която предоставя функцията. За повече информация относно целта и обхвата на събирането и обработката на данни във връзка с функциите за социално споделяне, моля, посетете политиките за поверителност на трети страни, които предоставят тези функции.

СИГУРНОСТ

DirectorySubmits.com предприема разумни мерки, за да защити информацията, която събираме за вас, в опит да предотврати загуба, злоупотреба и неоторизиран достъп, разкриване, изменение и унищожаване.

ЗАПАЗВАНЕ НА ДАННИ

Съхраняваме информацията, която събираме за вас, толкова дълго, колкото е необходимо за целите, за които първоначално сме ги събрали. Можем да запазим определена информация за законни бизнес цели или според изискванията на закона.

ВАШИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ИЗБОРИ И ПРОМЕНИ

Промоционални комуникации.

Можете да се откажете от получаването на промоционални имейли от DirectorySubmits.com, като следвате инструкциите в тези имейли. Ако се откажете, ние все пак можем да ви изпращаме непромоционални имейли, като имейли за актуализации на нашите услуги.

КОНТРОЛЕН ОРГАН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ако сте жител на Европейското икономическо пространство (ЕИП), имате определени права и защити съгласно закона по отношение на обработката на вашите лични данни.

За въпроси, свързани със защитата на лични данни, местният надзорен орган е:

Комисия за защита на лични данни, адрес: София , 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2, Тел. +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525, e-mail: kzld@cpdp.bg, Уебсайт: http://www.cpdp.bg/.

Правна основа за обработка

Ако сте жител на Европейското икономическо пространство (ЕИП), когато обработваме вашите лични данни, ще го правим само в следните ситуации:

 • Имаме вашето съгласие да споделяме вашите лични данни.
 • Трябва да използваме вашите лични данни, за да изпълняваме отговорностите си по нашия договор с вас (напр. Обработваме плащания и предоставяме услугите на DirectorySubmits.com, които сте поискали).
 • Ние имаме легитимен интерес да обработваме Вашите лични данни. Например, ние можем да обработваме вашите лични данни, за да комуникираме с вас относно промени в нашите Услуги и да предоставяме, защитаваме и подобряваме нашите Услуги.

Вие имате право на достъп до личните данни, които съхраняваме за вас, и да поискате личните ви данни да бъдат коригирани, изтрити или прехвърлени. Можете също така да имате право да възразите или да поискате да ограничим определена обработка. Ако искате да упражните някое от тези права, можете да се свържете с нас.

Въпроси или оплаквания

Ако имате притеснения относно нашата обработка на лични данни, които не сме в състояние да разрешим, имате право да подадете жалба до органа за поверителност на данните, където пребивавате. За подробности за връзка с местния орган за защита на данните, моля, вижте: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm .

ПРОМЕНИ В ТАЗИ ПОЛИТИКА

DirectorySubmits.com може да променя тази Политика по всяко време. Препоръчваме ви да преглеждате тази Политика, когато осъществявате достъп до Услугите, за да сте информирани за нашите информационни практики и начините, по които можете да помогнете за защитата на поверителността ви.

Последна актуализация: 20/01/2021