Къде намира приложение Modbus комуникацията?

modbus

Преди да обърнем по-детайлно внимание на това къде намира приложение Modbus комуникацията, нека първо  да изясним какво точно представлява тя.

Какво представлява Modbus?

Modbus е индустриален сериен протокол, създаден в края на 70-те години, като неговото основно предназначение е да направи възможна връзката между различните устройства за автоматизация. Характерно за този индустриален протокол е, че се използва с PLC – програмируеми логически контролери.

Какви разновидности има Modbus?

Когато говорим за Modbus, трябва да отбележим, че има две основни разновидности на този индустриален сериен  протокол:

  •  Modbus RTU, който използва серийни интерфейси за предаване на данни, най-често това е RS485,
  • Modbus TCP, който използва Ethernet свързаност.

Modbus протоколът предава информация по серийни линии между електронните устройства, като главното устройство, което изисква информацията, се нарича Modbus Master, а устройствата, които дават информацията – са подчинени устройства (Modbus Slaves).

В една стандартна мрежа позволяват да бъдат включени един мастър и не повече от 247 подчинени, като всяко от тях притежава свой собствен уникален адрес. Подчинените устройства изчакват да бъде поискана информация от главното устройство и не могат да я предпоставят без разрешение. Мастърът записва данните в регистрите на подчинени устройства и чете данните от регистрите.

Къде намира приложение Modbus ?

Благодарение на своята универсалност и широките възможности, които предоставя, Modbus комуникационният протокол днес е успял да се наложи като стандарт в индустрията. По тази причина този протокол се използва, за да осигури ефективна, надеждна и лесна свързаност за редица устройства.


Още едно от неговите големи предимства е, че към момента той се явява най -достъпният начин за свързване на промишлени електронни устройства. Това е и причината много индустриални производители от различни сфери да прибегнат именно до това решение. 

Най-често се използва за подаване на сигнали от управляващи устройства и инструменти към системата за събиране на данни (SCADA) или основния контролер.

Modbus/TCP протоколът прави дефиницията на slave (подчинен) и master (господар) по-малко очевидна, поради фактът, че  Ethernet може да позволи комуникационна система, която работи като peer to peer връзка. Клиент и сървър са по-известните понятия в мрежите, които са базирани на Ethernet.

При Modbus/TCP slave устройство се нарича сървър, а master устройството – клиент. Повече от един клиент може да получава данни от сървъра. В една мрежа може да има едновременно  множество клиенти и множество сървъри. Също така, едно физическо устройство може едновременно да изпълнява ролята и на клиент, и  на сървър.

Ако търсите ефективни решения за Modbus комуникация, доверете се на Comicon – българска компания с дългогодишен опит на пазара. Техният екип от експерти ще ви помогне да откриете правилното решение, което да осигури ефективност и ползи за вашите проекти. Повече информация за предлаганите от тях услуги може да откриете, като посетите техния уеб сайт:  Comicon.bg.

Четете още: Как да скриете двора си от любопитните погледни да съседите?

Leave your vote

More