Счетоводни услуги – цени и тенденции

счетоводни

Осигуряването на външното счетоводно обслужване днес е широко прилагана практика, както у тепърва стартиращи малки фирми, така и при все повече средни и големи компании. В основата на този избор за бизнеса от една страна стои удобството на този тип счетоводно обслужване, а от друга – по-изгодната цена на счетоводните услуги.

Счетоводство на фирмата – двустранен процес с ключово значение за бизнеса

Неразделна част от обслужването на бизнеса, без оглед неговата големина, сфера на дейност и прочие, е счетоводството. Важно е да отбележим, че счетоводството на фирмата представлява двустранен процес, основан на връзката между вашата фирма и счетоводителя ви.

Тази двустранност на взаимоотношенията е много важен аспект от работата на фирмата ви. За да бъде бизнесът ви изряден от законова гледна точка, всички отчетни документи следва да бъдат съхранявани прилежно и предавани в срок на счетоводителя ви, за да се води ефективно текущо счетоводно отчитане.

Цени за счетоводни услуги

Счетоводното обслужване не е еднократен акт, а включва набор от услуги – осчетоводяване на фактури, подготовка на финансови отчети, справки, баланси, финансoво планиране, подготовка и подаване на данъчни декларации и други административни процедури. Цената за счетоводни услуги се формира на база съвкупността от прилаганата за фирмата ви отчетност.

Наред с това, зависи и какви цени за предоставяните услуги се прилагат от избраното от вас правно-счетоводно дружество. При водене счетоводството на фирма по ДДС цената би била по-висока, отколкото при осчетоводяване дейността на фирма без регистрация по ДДС. Следователно, няма как да се определи конкретна цена за предлаганите счетоводни услуги, преди да се консултирате със счетоводител. Потърсете в Гугъл счетоводни услуги цени и ще видите, че повечето фирми имат калкулатор на цената на сайта си, или упомената само базова такава. Обикновено началната цена за счетоводно обслужване в София е около 100-тина лева.

Счетоводно обслужване за стартиращи фирми, малък и среден бизнес

Широк спектър от услуги, включително и за тепърва стартиращи фирми, предлагат т.нар. правно-счетоводни дружества у нас. Както стана ясно, особено важна роля сред тях заема счетоводното обслужване, цената на което често е определяща при избора от малки и големи фирми. Преди да доверите този важен аспект от дейността на фирмата ви – счетоводството, към първата срещната счетоводна къща, добре би било да се запознаете с дейностите и предлаганите оферти на правно-счетоводното дружество.

Предимства на правно-счетоводното дружество пред счетоводна къща

Редица предимства отличават този тип фирми пред познатите ни счетоводни къщи. Една от големите ползи например е получаването на професионално консултиране, както по финансови въпроси, така и по още по-важните правни казуси. Рано или късно бизнесът ви ще се сблъска с юридически казус, за решението на който ще може да се довери директно на фирмата, която се занимава със счетоводството му, без да губи излишно време в търсенето на друга.

Друго голямо предимство на правно-счетоводното дружество е, че вие можете да се възползвате от изгодна цена за счетоводни услуги и правно консултиране в пакет. Заплащате за конкретен набор от услуги, които са необходими за стопанската отчетност на фирмата ви – нито повече, нито по-малко.

Защо е нужно да спазваме бизнес етика?

Правни услуги, от които бихте могли да се възползвате като собственик на фирма:

Проблемите при неудовлетворена застрахователна полица далеч не са неразрешими, ако зад гърба си имате добър адвокат по застрахователно право. Такъв можете да намерите в Profirms; 

  • Установените правила за защита на личните данни, влезли в сила на 25.05.2018 г., се отнасят до всеки бизнес и поставят сериозни изисквания и рестрикции при неспазването им. GDPR консултантите осигуряват най-добрите GDPR решения, които да отговарят на доверието и очакванията на клиентите;
  • Във връзка с възникнал проблем, свързан с данъчното облагане, текущите данъчни задължения и прочие, вие имате възможност да се обърнете към данъчен адвокат, който ще ви съпроводи в процедурата по разрешаване на конфликта;
  • Ако имате нужда от правен съвет свързан с обществени поръчки, който да развие най-добрата стратегия за вашия проект, то една правно-счетоводна къща е правилното място за вас. В съответствие с българското законодателство, което е синхронизирано с европейското, както и богатата съдебна практика, юристът, с когото работите, ще изработи план, който ще увеличи шансовете ви за печалба.

Leave your vote

More